Visie

Mijn doel als kindercoach is samen met de kinderen op zoek te gaan naar hun eigen kracht, samen te ontdekken wat een oplossing voor hun probleem zou kunnen zijn.
Meestal hebben de kinderen de oplossing al in zich.

Door eigen kwaliteiten en mogelijkheden te (her)ontdekken komen we tot een oplossing voor het probleem.